VI KAN MÅ BÄTTRE

Inget kommer från ingenstans. Allt kommer någonstans ifrån. Allt vi använder har en historia. Detta borde betyda något för oss. Detta borde betyda att vi bär den historia som sakerna vi använder bär, när vi använder dem. Kanske är detta en del av förklaringen till varför så många av oss mår dåligt. Varför så många av oss som har mest, konsumerar mest, mår så dåligt. För att vi bär historian av allt vi använder, allt vi konsumerar, och att mycket av den historian bär på lidande.

Oavsett om vi ser detta lidande eller inte så finns det där, i historian, och kan inte försvinna. Lidandet försvinner inte för att vi inte kan se det. Låt oss tänka att det istället sprids. Lidandet finns kvar i sitt ursprung, men en del av det, minnet av det, dess historia, följer även med det som skapades i lidandet. Något som skapas i lidande har en laddning, en energi, som är allt annat än positiv, och när vi konsumerar det så får vi bära denna laddning, denna energi. Den kan inte försvinna, utan överförs till oss i och med vår konsumtion.

Visst är det en tanke värd att tänka? Att vi kan må bättre om vi slutar konsumera sådant som är skapat i lidande. Att om vi istället konsumerar bättre, och konsumerar mindre, så kan både vi och andra må bättre.

Annonser